Fra Alojzije utemeljio je župu u Wellandu, sagradio crkvu i pastoralni centar te okupljao živu zajednicu vjernika koja je vrlo aktivna i prepoznatljiva u životu mjesne Crkve

U župi sv. Antuna Padovanskoga u u Kanadi nakon 35 godina zauzetoga pastoralnog rada fra Alojzije Mikić oprostio se na misi 14. veljače od svojih župljana.
Fra Alojzije utemeljio je župu u Wellandu, sagradio crkvu i pastoralni centar te okupljao živu zajednicu vjernika koja je vrlo aktivna i prepoznatljiva u životu mjesne Crkve.
Župa sv. Antuna je personalna župa, fra Alojzije je bio župnik za sve Hrvate koji žive na području biskupije St. Catharines u Kanadi. Vrlo cijenjen i poštovan kako u svećeničkim krugovima tako i od običnih ljudi. Zanimljivo je primijetiti da je bio i jedini franjevac u cijeloj biskupiji, kojemu su rado dolazili na ispovijed brojni vjernici.
Misu je predvodio i propovijedao fra Vladimir Vidović, a pjevao je mješoviti župni zbor. Na kraju mise pročitano je pismo zahvale provincijalnoga ministra fra Josipa Blaževića. Nakon mise bio je organiziran prigodni ručak i nastavljeno druženje.
(IKA)