Nakon skoro dvadeset godina službe voditelja misije od župljana se oprostio fra Ante Bilokapić. U službu novog voditelja uveden je fra Miron Sikirić

U Hrvatskoj katoličkoj misiji Wiesbaden u nedjelju, 6. studenoga svečano se, nakon skoro dvadeset godina službe voditelja misije, oprostio fra Ante Bilokapić. U službu novog voditelja misije uveden je fra Miron Sikirić.

Svečano misno slavlje u punoj crkvi Sv. Kilijana u Wiesbadenu, u kojoj se Hrvati katolici okupljaju na središnje misijsko misno slavlje, predvodio je dr. Bilokapić, a propovijedao je delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj Ivica Komadina. U koncelebraciji su bili voditelj HKM Giessen fra Marijan Petričević i župnik župe sv. Ive u Podmilačju i izaslanik provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Joze Marinčića fra Filip Karadža, a u asistenciji đakon u HKM Giessen Mate Valjan i njemački đakon Uwe Großa, koji su navijestili evanđelje na hrvatskom i njemačkom jeziku. Misnom slavlju prisustvovao je i Heribert Schmitt, koji je na čelu Referata za zajednice drugih materinskih jezika Biskupije Limburg, gradski dekan Wiesbadena Klaus Nebel i predstavnica Generanog konzulata R. Hrvatske iz Frankfurta Marica Jukić. Misnom slavlju prisustvovala je i skupina školskih sestra franjevki Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina sa sjedištem u Sarajevu, koje djeluju u Mainzu.

Misno slavlje svojim je skladnim pjevanjem animirao misijski mješoviti zbor pod vodstvom s. Auksilije Milić i orguljskom pratnjom prof. Rajka Radišića i Nikoline Dedić. U dvorani župe sv. Kilijana izveden je prigodni program na kojem su nastupili mješoviti misijski zbor, mali misijski dječji zbor i misijska folklorna skupina djece, mladih i odraslih. Potom je za sve priređen zajednički objed.

Dr. fra Miron Sikirić rođen je 17. listopada 1968. u Paklarevu kod Travnika. Osnovnu školu završio je u Paklarevo i Turbetu, gimnaziju u Visokom, novicijat u Sarajevu (1988.-1989.), filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Samoboru (1988.-1994.), postdiplomski u Rimu gdje je magistrirao na temu ‘Teologija kanonskoga prava u ekleziologiji II. vatikanskog sabora’ i doktorirao s tezom ‘Communio kao temelj i formalni princip kanonskoga prava’. Za svećenika Franjevačke provincije Bosne Srebrene zaređen je 29. lipnja 1994. u Sarajevu.

Više