Seoska i Hrvatska samouprava je zajedno s Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu organizirala dvodnevni okrugli stol u Plajgoru. Izlagale su Sanja Vulić, profesorica na Hrvatskim studijima i njene studentice

Seoska i Hrvatska samouprava je zajedno s Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu organizirala dvodnevni okrugli stol povodom ovogodišnjega 80. rođendana Antona Slavića, hrvatskoga pjesnika iz Plajgora. Bivši župnik Fileža i Mjenova je u lipnju proslavio svoj 80. rođendan.
– U svom rodnom selu Plajgoru Anton Slavić dao je obnoviti takozvanu Meršićevu hižu, u kojoj mu se rodila majka. Stavio ju je na raspolaganje za izložbe, sastanke …, priča Vince Hergović, predsjednik hrvatske samouprave u Plajgoru. Mještani su se odlučili redovito održavati priredbe posvećene Slaviću, koji je napisao knjigu Plajgorski zvoni. Anton Slavić živi u Kölnu, gdje je studirao slavistiku, a kasnije teologiju. Slavić od rane mladosti piše hrvatske pjesme, a dosad su mu objavljene dvije zbirke.
Okrugli stol održan je u okviru predmeta “Jezik Hrvata u dijaspori“i terenske nastave među Hrvatima u Austriji i zapadnoj Mađarskoj. Izlagale su Sanja Vulić, profesorica na Hrvatskim studijima i njene studentice Tamara Rumbak, Martina Mihaljević, Anđela Erceg, Marijana Kovač, Monika Itrich (Poljska) i Katarzyna Skala (Poljska).
(Hrvatska redakcija ORF-a)