Organizatori radionice su Teodora Shek Brnardić, nacionalna koordinatorica projekta COURAGE, Lidija Bencetić, Stipe Kljaić i Josip Mihaljević

Znanstvena radionica naslovljena „Od nepoznatosti do vidljivosti – Hrvatska emigracija (1945. ― 1990.) u zbirkama kulturno-baštinskih i znanstvenih ustanova (FROM OBSCURITY TO VISIBILITY – Croatian Emigrant Communities (1945 ― 1990) in the Collections of Cultural Heritage and Scholarly Institutions održala se 5. svibnja u Zagrebu na Hrvatskom institutu za povijest. Nakon 1990. godine u hrvatskoj historiografiji, usprkos stanovitim doprinosima nije bilo opsežnijeg istraživanja ove problematike, koja je u skladu s projektnom temom prepoznata kao jedan vid kulturne opozicije u doba socijalizma.

Prvi cilj radionice bio je ukazati na činjenicu da nije moguće sagledati u cjelini hrvatsku povijest druge polovice 20. stoljeća bez da se u razmatranje uzme njezina emigrantska sastavnica. Razlog tomu je što se u doba socijalizma nisu mogla izraziti ona politička i kulturna kretanja koja su, ili osporavala jugoslavensku državu, ili komunističku diktaturu, ili pak jedno i drugo. U tom smislu, emigracija je djelovala kao nadomjestak za opoziciju.

Drugi je bio upoznati znanstvenu zajednicu i širu zainteresiranu javnost s dostupnom emigrantskom građom u kulturno-baštinskim i znanstvenim ustanovama Republike Hrvatske u svrhu podizanja svijesti o tako važnoj i neistraženoj baštini, te poticanja zanimanja istraživača za ovu problematiku.

Treći cilj radionice sastojao se u prikupljanju informacija o stanju očuvanosti i potrebama zaštite građe vezane za emigrantsku tematiku.
Zaključci će u sklopu projekta COURAGE će poslužiti u izradi nacionalnih izvješća i preporuka (country reports) na nacionalnoj i europskoj razini.

Organizatori radionice su Teodora Shek Brnardić, nacionalna koordinatorica projekta COURAGE, Lidija Bencetić, Stipe Kljaić i Josip Mihaljević.

U programu su sudjelovali: Mario Jareb, voditelj Odjela za suvremenu povijest i član Upravnog vijeća Hrvatskog instituta za povijest, Teodora Shek Brnardić, nacionalna koordinatorica projekta COURAGE, Ivo Banac (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Vlatka Lemić (Hrvatski državni arhiv), Željka Lovrenčić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica), Martina Jurčić (Hrvatski institut za povijest), Dijana Sabolović-Krajina (Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ u Koprivnici), Željka Zdelar (Memorijalna zbirka Jozo Kljaković) i Koraljka Kos Jurčec (Galerija Klovićevi dvori). Projekt je financiran zahvaljujući pomoći Europske komisije.
(www.crodnevnik.de)

Više