Gošća tribine bila je književnica i prevoditeljica Ljerka Car-Matutinović, a tribinu je vodila dr. sc. Željka Lovrenčić
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 14. veljače, u sklopu Zbirke inozemne Croatice, održana je dvadeset i šeta iz ciklusa tribina na temu inozemne Croatice.
Gošća tribine bila je književnica i prevoditeljica Ljerka Car-Matutinović, a tribinu je vodila dr. sc. Željka Lovrenčić.
Na tribini se razgovaralo o poeziji Ljerke Car-Matutinović, njezinu obrazovanju u sušačkoj gimnaziji i kasnijem studiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prema Ljerkinim riječima na pisanje, za koje je od dječje dobi imala interesa, potaknula ju je majka. Njezina je majka voljela slušati kako nakon škole pjeva i recitira svoje pjesme.
Ljerka se osvrnula i na svoj život i rad u Italiji u koju je često putovala. Posebno je istaknula dvije godine koje je provela u Firenci kao lektor hrvatskoga jezika. Govorila je i o dječjoj književnosti na čije su je pisanje potaknuli unuci, u čijem je društvu beskrajno uživala. Osvrnula se i na pisanje na čakavskome narječju uz koje je odrasla u rodnoj Crikvenici.

Pjesme Ljerke Car-Matutinović prevedene su na desetak stranih jezika, dok su pripovijetke prevedene na engleski, talijanski i njemački jezik.
Više pojedinosti o autorici. http://www.nsk.hr/dvadeset-sesta-iz-ciklusa-tribina-na-temu-inozemne-croatice-gosca-ljerka-car-matutinovic/
(NSK)