Međunarodni kroatistički znanstveni skup okupio je kroatiste i slaviste, te znanstvenike drugih profila iz Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije (Vojvodine), Slovenije, Austrije, Slovačke, Poljske, Rumunjske ….

U organizaciji Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj u suorganizaciji sa Odsjekom za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Zavodom za kulturu Vojvođanskih Hrvata i Regionalnim centrom Mađarske akademije znanosti 21. i 22. listopada u Pečuhu je održan XIII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup koji je okupio kroatiste i slaviste, te znanstvenike drugih profila iz Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije (Vojvodine), Slovenije, Austrije, Slovačke, Poljske, Rumunjske itd.

XIII. Međunarodni kroatistički znanstveni skup bio je posvećen važnim obljetnicama: 450. obljetnici Sigetske bitke i pogibije Nikole Šubića Zrinskog, 25. obljetnici Hrvatskoga glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj i 20. obljetnici Riječi, prvog hrvatskog književnog časopisa u Mađarskoj.

Na najvećem kroatističkom skupu izvan granica Republike Hrvatske okupilo se sedamdesetak znanstvenika, tematizirajući uloga obitelji Zrinski u hrvatskom, mađarskom i cjelokupnom srednjoeuropskom kontekstu, odnosno uloga i značaj hrvatskih periodičnih tiskanih izdanja (novine, časopisi, godišnjaci, kalendari itd.) u životu hrvatskih nacionalnih manjina, hrvatskoga iseljeništva odnosno cjelokupnoga hrvatskoga kulturnoga prostora od početaka do danas. Organizatori ističu kako je riječ o iznimno važnim obljetnicama za kulturni identitet srednjoeuropskoga (panonskoga) prostora u kojem nastoje i Hrvati u Mađarskoj opstati i dati svoj doprinos cjelokupnoj hrvatskoj kulturi
U programu skupa u svečanoj dvorani Skupštine Baranjske županije predstavljen je zbornik XII. MEĐUNARODNOG KROATISTIČKOG ZNANSTVENOG SKUPA, uz koncert Akademskog zbora Filozofskog fakulteta u Zagrebu Concordia discors.
(Hrvatskiglasnik)