Folklor, tambura, gajde i slamarska umjetnost bile su glavne teme ovogodišnjeg seminara bunjevačkog narodnog stvaralaštva. Ove godine je na tamburaškoj radionici bilo sedam polaznika, a na gajdaškoj tri

Ples, to jest folklor, tambura, gajde i slamarska umjetnost bile su glavne teme ovogodišnjeg seminara bunjevačkog narodnog stvaralaštva koji je održan u Tavankutu od 15. do 20. srpnja 2014. godine, u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec. Osim plesa, polaznici folklorne radionice su imali svakodnevno po sat pjevanja pod vodstvom Tamare Štricki, etnomuzikologinje u subotičkoj Glazbenoj školi, dipl. inž. tekstila Kata Suknović upoznala ih je s bunjevačkom narodnom nošnjom, a voditeljica slamarske radionice Jozefina Skenderović upoznala ih je sa slamarskom umjetnošću.
Ove godine je na tamburaškoj radionici sedam polaznika, dvoje su iz Hrvatske, a petero iz hrvatskih udruga iz Srijema, Petrovaradina, Sonte, Đurđina i Šida. U nastojanju da se gajde i gajdaši vrate na naše prostore, na seminaru je po prvi puta organizirana gajdaška radionica koju je vodio etnomuzikolog Edi Tajm iz Srijemske Mitrovice, a sudjelovalo je troje mladih polaznika.
Na seminaru su predavači bili i povjesničarka umjetnosti Ljubica Vuković Dulić koja je polaznicima održala predavanja o povijesti Bunjevaca, msgr. dr. Andrija Anišić koji je govorio o duhovnoj dimenziji Dužijance, etnologinja Senka Davčik s predavanjima o obiteljskoj Dužijanci, te Ladislav Suknović kao predsjednik Društva, koji je polaznike upoznao s poviješću HKPD Matija Gubec i aktivnostima društva kroz projekte.
Više