Za svoj dugogodišnji rad kao stručne koordinatorice na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće u Željeznom primila je orden svetoga Martina u srebru

Heli Buranić iz Gerištofa je nedavno za svoj dugogodišnji rad kao stručne koordinatorice na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće u Željeznom primila orden svetoga Martina u srebru. Vjeroučiteljica je organizirala brojne seminare za izobrazbu dvojezičnih vjeroučitelja i izradila nastavni materijal za vjeronauk.
Ove je godine rođena Fileška Buranić (60) umirovljena. Bila je obljubljena učiteljica u dvojezičnim osnovnim školama gornjopuljanskoga kotara i znana kao autorica nekih dječjih publikacija. Jubilarka će s dojdućim školskim ljetom stupiti u mirovinu.
Od godine 1980. do sada je Buranić radila kao vjeroučiteljica na osnovnoj školi u Keresturu, a prije 20 je počela podučavati na dvojezičnim osnovnim školama u Filežu i Mjenovu, kasnije i u Gerištofu, Frakanavi i u Dolnjoj Pulji.
Heli Buranić je u Gerištofu skupa sa svojim mužem Joškom priredila brojne igrokaze kao redateljica i aktivna je u tamburaškoj grupi „Zelenjaki“. Godine 2009. je kazališna grupa Gerištof izvela komediju „Tri oca“ u režiji Helike Buranić.

Za svoje djelovanje Buranić je 2006. primila Zaslužni križ zemlje Gradišće a ove Časno priznanje Zemaljskoga školskoga savjeta.
(Hrvatska redakcija ORF-a)