S nepunih 93 godine bio je najstariji slikar naive, a pripadao je Hlebinskoj slikarskoj školi. Ivan Večenaj Tišlarov iza sebe je ostavio Rječnik Gole s 12.000 riječi, knjigu 4.000 prekodravskih poslovica, povijest Gole, dva povijesna romana, a u svojoj je rodnoj kući osnovao stalnu etnografsku zbirku.

Slikar Ivan Večenaj Tišlarov umro je jučer u koprivničkoj bolnici. S nepunih 93 godine bio je najstariji slikar naive, a pripadao je Hlebinskoj slikarskoj školi.
Ivan Večenaj Tišlarov počeo je slikati po uzoru na svog oca, prije Drugog svjetskog rata, a ozbiljno se počeo baviti slikarstvom 1953. godine. Prvi put je izlagao na poznatoj izložbi seljaka u Koprivnici 1954. godine. Početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća počeo je sa svojim tematskim i stilskim izričajem kakvim se proslavio diljem svijeta. U njegovim djelima prevladavaju mašta, bajkovitost, dramatične scene, groteskne figure i sakralna tematika.
Osim što je slikao, Ivan Večenaj je i puno pisao. Iza sebe je ostavio Rječnik Gole s 12.000 riječi, knjigu 4.000 prekodravskih poslovica, povijest Gole, dva povijesna romana, a u svojoj je rodnoj kući osnovao stalnu etnografsku zbirku.
(http://www.index.hr)