Knjiga Antuna Halonje i Milice Mihaljević prva je knjiga u Hrvatskoj koja se bavi računalnim žargonom i stavlja ga u suodnos s računalnim nazivljem koje pripada standardnomu hrvatskom jeziku. Knjiga se temelji na opsežnome korpusu koji se sastoji od englesko-hrvatskih računalnih rječnika, radova i udžbenika iz područja računalstva, različitih internetskih stranica, foruma i blogova te društvenih mreža. U obzir se uzimaju i neki prijedlozi studenata, hakera te mišljenja računalnih stručnjaka

Internet utječe na hrvatski jezik na više načina: uvode se novi internetski nazivi (npr. mail, site, monkey, lajkati ); šire se anglizmi, pokrate i kratice u općem jeziku (npr. tnx, pozz, CU, LOL, HAN, PDF format, LCD zaslon). Učestala uporaba takvih izraza najčešće je argumentirana činjenicom da svi tako govore. Zato su autori ove i knjige pomno posegnuli za brojnim konkretnim primjerima iz elektroničkih i tiskanih medija, školskih udžbenika, poslovne pisane i razgovorne komunikacije kojima čitatelje upozoravaju na neprilagođeno i poluprilagođeno preuzimanje anglizama (npr. LAN mreža: local area network mreža).
Navedeni su mnogi primjeri računalnoga žargona u engleskom i hrvatskom jeziku (hakerski žargon, žargon igrača računalnih igrica, žargon računalnih profesionalaca i dr.). Njihova „kreativnost“ poput igre dolazi do izražaja u kreiranju žargona radi svjesnog zadovoljstva (forvarduša, laptalo, mama ploča, štakor).
Kako bi čitatelja upozorili na česte propuste ali i nedoumice pri uporabi računalnoga nazivlja i žargona, autori objašnjavaju način njihova postanka – preuzimanje anglizama, međunarodizama (internacionalizama), terminologizacija, reterminologizacija, domaća tvorba i postupke njihova normiranja i uključivanja u hrvatski linvistički korpus i standardni jezik. Posebna vrjednota ove knjige usporedni je rječnik računalnoga žargona i predloženih standardnojezičnih naziva u kojemu je natuknica žargonski naziv, zatim se navodi engleska istoznačnica (istovrjednica) i hrvatska standardnojezična istoznačnica, definicija uz potvrđene primjere uporabe žargonskoga naziva.
Knjiga Antuna Halonje i Milice Mihaljević Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja vrlo je čitljivo i jasno napisana. Terminološka se načela primjenjuju na neke nizove istoznačnih naziva te nazive koji pripadaju istomu semantičkom polju i engleskomu tvorbenom uzorku, a za njih do sada nisu postojali usustavljeni hrvatski nazivi.
Na kraju knjige nalazi se usporedni rječnik računalnoga žargona i predloženih standardnojezičnih naziva u kojemu je natuknica žargonski naziv, zatim se navodi engleska istovrjednica i hrvatska standardnojezična istoznačnica, definicija i potvrđeni primjeri uporabe žargonskoga naziva.
To je prva knjiga u Hrvatskoj koja se bavi računalnim žargonom i stavlja ga u suodnos s računalnim nazivljem koje pripada standardnomu hrvatskom jeziku. Pri praktičnome radu na normiranju nazivlja uočeno je da je nužno razgraničiti nazivlje koje pripada hrvatskomu standardnom jeziku i žargonsko nazivlje. Knjiga se temelji na opsežnome korpusu koji se sastoji od englesko-hrvatskih računalnih rječnika, radova i udžbenika iz područja računalstva, različitih internetskih stranica, foruma i blogova te društvenih mreža. U obzir se uzimaju i neki prijedlozi studenata, hakera te mišljenja računalnih stručnjaka.
Opširnije www.politika.hr 

Tekst: Ivan Raos