U Pittsburghu je 1991. osnovano Društvo za zaštitu radova hrvatskog slikara Maksimilijana Vanke (The Society to Preserve the Millvale Murals of Maxo Vanka) u Hrvatskoj crkvi Sv. Nikole u Millvaleu. Društvo je okupilo oko tristotinjak štovatelja ovog likovnog velikana i poslovnih ljudi koji su svojim novčanim prilozima podržali  namjeru da se u crkvi sačuvaju Vankine freske

U Pittsburghu je 1991. osnovano Društvo za zaštitu radova hrvatskog slikara Maksimilijana Vanke (The Society to Preserve the Millvale Murals of Maxo Vanka) u Hrvatskoj crkvi Sv. Nikole u Millvaleu.  Društvo je uglavnom sastavljeno i predvođeno ljudima koji su vezani za likovnu umjetnost i arhitekturu starijih (povijesnih) objekata u gradu, a predvodi ga predsjednik Page Thomas. Društvo posebice skrbi o objektima koji pripadaju kulturnom i nacionalnom bogatstvu Sjedinjenih Američkih Država.
Društvo je 6. ožujka okupilo oko tristotinjak štovatelja ovog likovnog velikana i poslovnih ljudi koji su svojim novčanim prilozima podržali društvo i namjeru da se u crkvi sačuvaju umjetnička djela slikara Vanke. Odlučeno je da će se obnoviti sve freske koje je Vanka ostavio na zidovima danas najstarije crkve Hrvata u Americi. Naime, 2009. došlo je do prokišnjavanja krova, pa se odmah prišlo sanaciji štete i zaštiti umjetnina. Predviđeno je da će cijeli projekt obnove fresaka stajati oko 750.000 USD a već je u relativno kratko vrijeme prikupljeno više od 500 000 USD. U crkvi će se postaviti i zasebno osvjetljenje .
Za sve uzvanike priređena je večera, u prizemlju i crkvenoj dvorani, uz zvuke “Keystone Adult Tamburice” iz Pittsburgha pod ravnanjem glazbene direktorice Gemme Filip. Potom je u crkvi održano predavanje o Vankinim djelima s opisom fresaka.  Freske prikazuju hrvatskog doseljenika koji je kročio na američko tlo da bi osigurao boljitak za svoju obitelj i novu domovinu Ameriku, njegov težak rad I često tragičnu sudbinu.
Vanka je u Ameriku stigao 1934. a 1937. je započeo slikati u crkvi Sv. Nikole. Osim spomenutog, Vanka je ostavio neizbrisive tragove u svom rodnom Zagrebu, , Parizu, Londonu i Amsterdamu a svojoj domovini Hrvatskoj poklonio oko stotinjak slika.

Tekst i fotografije: Franjo Bertović