Direktor škole Josef Mayer i biskup Egidije Živković predstavili su ovih dana saniranu školu javnosti. U dijecezanskoj gimnaziji Wolfgarten nude hrvatski kao izborni predmet

Kako je izjavila Dijeceza Željezno, prošlih mjeseci su temeljno obnovili gimnaziju Wolfgarten. U Utorak, 22. listopada su direktor škole Josef Mayer i biskup Egidije Živković predstavili saniranu školu javnosti. U saniranje ove škole, koja je izgrađena 1959., Dijeceza je uložila skoro 180.000€. U dijecezanskoj gimnaziji Wolfgarten nude hrvatski kao izborni predmet.
Škola dijeceze Željezno Wolfgarten je ispočetka bila katolička škola za izobrazbu učiteljea. Godine 1962. su školu mijenjali u muzičko-pedagošku realnu gimnaziju, a 1976. su školu preimenovali u realnu gimnaziju s višim razredima. Od 1985. su ondje smjestili gimnaziju Dijeceze.
(Hrvatske novine)