Knjiga je nedavno izašla u biblioteci Posebna izdanja, opremljena je pogovorom priređivača, usporednom kronologijom važnijih događaja u Hrvatskoj i Jugoslaviji i imenskim kazalom

Knjigu Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. – 2017. je priredio Marko Samardžija (http://kroat.ffzg.unizg.hr/index.php/standardni-jezik1/68-marko-samardzija).

U povodu 50. obljetnice »Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književ­nog jezika«, nastale u Matici hrvatskoj, a objavljene u kulturnome tjedniku Telegram 17. ožujka 1967., Matica hrvatska objavljuje izbor iz važnih dokumenata i karakterističnih reakcija nastalih neposredno nakon objave Deklaracije. Riječ je o građi koja rasvjetljuje okolnosti i kontekst nastanka teksta Deklaracije, kao i razmjere političke akcije i hajke provedene protiv njezinih pokretača, autora i potpisnika.

Prema priređivačevu mišljenju, Deklaracija je, usprkos političkoj osudi i prešućivanju u narednim dvama deset­ljećima, »postojano i snažno utjecala na stanje svijesti u hrvatskoj jezičnoj zajednici u vezi s vlastitim jezikom«.

Knjiga je nedavno izašla u biblioteci Posebna izdanja, opremljena je pogovorom priređivača, usporednom kronologijom važnijih događaja u Hrvatskoj i Jugoslaviji i imenskim kazalom.
(www.matica.hr)