Sjećanje na četiri velikana hrvatske kulture

Na 37. zasjedanju Opće skupštine UNESCO-u potvrđene su sljedeće obljetnice RH za 2014. i 2015., koje su predložene na inicijativu Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i Ministarstva kulture RH:
– 200 godina rođenja JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, političara, biskupa i dobročinitelja (1815.-1905.);
– 100 godina smrti ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, pjesnika, novelista, feljtonista, esejista i putopisca (1873.-1914.);
– 400 godina izdavanja knjige Machinae novae/Nove naprave, FAUSTA VRANČIĆA (1615.);
– 200 godina rođenja IVANA MAŽURANIĆA, pjesnika, jezikoslovca i političara (1814.-1890.).
Proslava i skretanje pozornosti na osobnosti, djela ili događaje koji su doprinijeli međusobnom obogaćivanju kultura pomaže promicanju međusobnog razumijevanja odnosa među narodima. U obilježavanju povijesnih događaja i godišnjica istaknutih osoba koje slave države članice i pridružene članice, kako bi im se pružio svjetski značaj, UNESCO sudjeluje od 1956. godine

U prethodnim razdobljima RH je obilježila sljedeće obljetnice pod UNESCO ovim pokroviteljstvom:
tijekom 2006.-2007.:
• 150 godišnjicu rođenja NIKOLE TESLE, znanstvenika (1856.-1943.)
• 150 godišnjicu rođenja DRAGUTINA GORJANOVIĆA KRAMBERGERA,
geologa i paleoantropologa (1856.-1936.) i
• 100 godišnjicu rođenja VLADIMIRA PRELOGA, kemičara (1906.-1998)

tijekom 2008.-2009.:

• 500 godišnjicu smrti IVANA DUKNOVIĆA (Iohannes Dalmata),
kipara i arhitekta (1440.-1509.),
• 500 godišnjicu rođenja MARINA DRŽIĆA, pisca i komediografa (1508.-1567.),

tijekom 2010.-2011.:

• 100 godina otkrića Mohorovičićevog diskontinuiteta, ANDRIJE
MOHOROVIČIĆA (1910.);
• 450 godina rođenja MARKA ANTUNA de DOMINISA, filozofa i znanstvenika
(1560.-1624.) i
• 300 godina rođenja JOSIPA RUĐERA BOŠKOVIĆA, fizičara, astronoma,
matematičara (1711.-1787.).

tijekom 2012.-2013.:

• 150 godina rođenja MILKE TRNINE, operne pjevačice (1863.-1941.);
• 450 godina smrti ANDRIJE MEDULIĆA/ANDREA MELDOLLA SCHIAVONE,
bakropisca i slikara (c. 1510.-1563.).

Izvor: Ministarstvo kulture