Velika fotoreportaža obilježava ovogodišnju, 6. Pasionsku baštinu u Mađarskoj koja je priređena u Budimpešti, u HOŠIG-u.

Uskrsnu, kako je rekao, naslov je prigodnog razmišljanja vlč. Marka Bubala iz Vinkovaca. Objavljen je i tekst Krunice sedam žalosti, a listić na kojem je pronađena ta krunica tiskan je u Siklošu 1910. godine. O križnom putu u Undi pisala je Marija Fülöp Huljev, a pod naslovom Duhovni aspekt korizme svoje je osobno svjedočanstvo podijelila sa čitateljima karmelićanka, sestra Dijana Pučko iz Budimpešte. Velika Fotoreportaža obilježava ovogodišnju, 6. Pasionsku baštinu u Mađarskoj koja je priređena u Budimpešti, u HOŠIG-u. U broju je objavljena i novela Mije Karagića Prvo polivanje, kao i stihovi Petra Preradovića i Ante Evetovića Miroljuba. Autor fotografija je Akoš Kolar.
(zornicanova.hu)