Prvi ovogodišnji broj Zornice s naslovnicom Akoša Kolara: Križ u Aljmašu, Zlatovez- radovi radionice Šokačka grana iz Osijeka

Objavljen je prvi ovogodišnji broj Zornice s naslovnicom Akoša Kolara: Križ u Aljmašu, Zlatovez- radovi radionice Šokačka grana iz Osijeka.

Urednica vjerskog časopisa Zornica nova je Milica Klaić Tarađija, a časopis je u 2016. godini izašao tri puta.

Iz sadržaja izdvajamo:
„Znamo da si doista uskrsnuo, Božji sine!”
Šest korizmenih nedjelja
Crkvene službe, sakristani
Zlatni očenaš
Naši Međimurci
„Ja sam sretna što sam rođena u Semartinu”
Maslinska gora na otoku Pagu
Zaštitnica beznadnih i bespomoćnih sv. Rita
Odnesena sva tri martinačka zvona
Hrvatski uskrsni običaji
Stipan Bešlin – Život na tamnoj cesti
400. obljetnica smrti Fausta Vrančića
Kod Snježne Gospe krunica na hrvatskom
„Krist, nada naša” SHKM u Vukovaru
Hodočašće Udvarčana Trsatskoj Gospi
Peta Pasionska baština u Mađarskoj
(zornicanova.hu)