Sveučilišna knjižnica u Splitu, povodom obilježavanja 140. godišnjice rođenja Ivana Lupisa Vukića (1876. – 1967.), priprema izložbu i stručni skup a najsvečaniji dio ovoga dvodnevnog događanja je otkrivanje spomen-poprsja, rada akademskog kipara Kuzme Kovačića, u klaustru Hrvatskog doma u Vignju

Sveučilišna knjižnica u Splitu, povodom obilježavanja 140. godišnjice rođenja Ivana Lupisa Vukića (1876. – 1967.), priprema izložbu i stručni skup. Sveučilišna knjižnica u Splitu potaknuta nedavnom donacijom njegove djece – Mare Pilković rođ. Lupis i Cvjetana Lupisa Vukića – dijela arhiva Ivana Lupisa Vukića rukopisnoj zbirci pridružila se obilježavanju 140. godišnjice rođenja.

Tako će 7. listopada na Odjelu specijalnih zbirki SKS-a u 12.00 sati dr. sc. Branko Matulić, prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost Sveučilišta u Splitu otvoriti izložbu „Ivan Lupis Vukić (1896. – 1967.) za kulturu – srca“. Autorica izložbe je Mihaela Kovačić. Izložba odabirom oko stotinu dokumenata nastalih u 19. i 20. st donosi tek naznaku bogatog životnog puta ovog istaknutog hrvatskog političara, novinara iseljeničkog djelatnika te njegovu prepisku s mnogim uglednicima. Osobito bogat Lupisov publicistički rad, u domaćem i stranom tisku, osnova je za brojna interdisciplinarna istraživanja. Pisao je, ne samo o iseljeničkoj politici i zakonodavstvu, zadrugarstvu, pomorstvu, turizmu i sl., već i putopise te prevodio odlomke iz beletrističkih djela. Kao pripadnik kruga hrvatskih političkih djelatnika oko A. Trumbića, F. Supila i P. Čingrije Lupis je 1908. izabran za najmlađeg zastupnika u Dalmatinskom saboru. Godine 1928. boravio je u Južnoj Americi sabirući građu o povijesti iseljeništva koju je potom prenio u Split.

Program se nastavlja 8. listopada na Pelješcu, u Lupisovom rodnom Vignju, stručnim skupom u suorganizaciji s Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu a uz podršku MO i Hrvatskog doma Viganj te Općinom Orebić.

Na stručnom skupu sudjeluju: voditeljica Hrvatske matice iseljenika-podružnica Split Branka Bezić Filipović (Ivan Lupis Vukić: biografija), povjesničar Marijan Buljan (Prepiska i pogledi Ivana Lupisa Vukića o situaciji u međuratnoj Hrvatskoj/Jugoslaviji prema materijalima Državnog arhiva u Splitu), dr. sc. Mislav Rubić (Ostavština Lupis u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu) te Mihaela Kovačić (Arhiv Lupis Vukić – suodnos s osobnim rukopisnim ostavštinama Sveučilišne knjižnice u Splitu).

Najsvečaniji dio ovoga dvodnevnog događanja je otkrivanje spomen-poprsja Ivana Lupisa Vukića, rad akademskog kipara Kuzme Kovačića, u klaustru Hrvatskog doma u Vignju. Spomen poprsje će otkriti Mara Pilković rođ. Lupis.
(www.facebook.com)