Od osam tematskih cjelina programa kongresa, ove je godine prvi put bila i zasebna programska sekcija posvećena književnim, jezikoslovnim i temama iz tradicijske kulture Hrvata izvan Hrvatske, među ostalim i one o Hrvatima iz Vojvodine

Šesti Hrvatski slavistički kongres svečano je otvoren 10. rujna u vukovarskom Dvorcu Eltz. Na kongresu, trajao je do 13. rujna, okupilo se 270 domaćih i inozemnih slavista iz Poljske, Austrije, Njemačke, Mađarske i Vojvodine. Osim u Vukovaru, rad kongresa odvijao se i u Vinkovcima.
Dodijeljene su i tradicionalne nagrade – medalja Stjepana Ivšića uručena je hrvatskom jezikoslovcu akademiku Stjepanu Babiću; medalja Antuna Barca književnom znanstveniku Stanislavu Marijanoviću, a medalja Vatroslava Jagića, koja se dodjeljuje inozemnomu slavistu-kroatistu za promicanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture, Ruskinji Svjetlani Olegovnoj Vjalovoj.
Od osam tematskih cjelina programa kongresa, ove je godine prvi put bila i zasebna programska sekcija posvećena književnim, jezikoslovnim i temama iz tradicijske kulture Hrvata izvan Hrvatske, među ostalim i one o Hrvatima iz Vojvodine. Dr. sc. Tomislav Čužić izlagao je na temu „Hrvatska nastava u Vojvodini – iz kuta gimnazijalaca“, dr. sc. Stjepan Blažetin izložio je referat „’Vječne vode’ Stanislava Prepreka“, Katarina Čeliković „Jezikoslovne i književne teme u kalendaru Subotička Danica“, a Tomislav Žigmanov „Ideologije i identiteti u književnim prilozima Klasja naših ravni prvoga tečaja (1935.-1944.)“.
Kongres suorganiziraju Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkoga društva i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva kulture.
Na prijedlog prof. Botice, sudionici kongresa jednoglasno su podržali Priopćenje o bunjevačkim govorima u Srbiji kao sastavnom dijelu novoštokavskog ikavskog dijalekta, u svjetlu najnovijih asimilacijskih nastojanja kojima su izloženi Hrvati Bunjevci u Bačkoj.
(ZKVH)