Osim predsjednika Vinka Stanišića, Upravni odbor čine Anton Krznarić, Dalibor Garić, Dean Bazina, Elizabeta Marić, Marija Kolak, Linda Palac, Barbara Mikolašević, Lucia Gregov. Zamjenici redovitih članova Uprave su Mario Ravlić i Linda Vrbanac

Nakon uspješnoga Dana slobodnih aktivnosti dogovorena su termini proba za plesne grupe djece i odraslih.
U petak, 20. veljače, počinju probe prema slijedećem rasporedu: od 18 do19 sati – ples za djecu od 6 do 13 godina, a od 19 do 20 sati – ples za odrasle. Voditeljice su Linda Palac, Maria Kolak i Diana Fanedl. Ako se niste ranije uspjeli prijaviti, možete to još uvijek učiniti ako dođete na probu!
Za sve ostale informacije ili pitanja možete se obratiti voditeljici Lindi Palac na broj telefona 072-398 59 34.
Na nedavno održanoj 39. godišnjoj skupštini HKD Jadran razriješena je stara, te izabrana nova uprava na čelu sa predsjednikom društva Vinkom Stanišićem.
Osim predsjednika, Upravni odbor čine Anton Krznarić, Dalibor Garić, Dean Bazina, Elizabeta Marić, Marija Kolak, Linda Palac, Barbara Mikolašević, Lucia Gregov. Zamjenici redovitih članova Uprave su Mario Ravlić i Linda Vrbanac.

Nadzorni odbor čine Dinko Baljak, Ivo Biloglav (zamjenice Eva Krznarić, Maria Baljak), a Izbornu komisiju Ivan Banožić, Anica Narandža, Pero Ćurić (zamjenica Branka Verović).
(www.jadran.se)