15. zbornik radova s godišnjih skupova hrvatskih pastoralnih djelatnika iz zapadne Europe, koje uspješno organizira Hrvatski dušobrižnički ured u Frankfurtu, sadrži predavanja održana lani na skupu u Bergisch Gladbachu kod Kölna 

Iz tiska je izašao petnaesti po redu zbornik radova s godišnjih pastoralnih skupova hrvatskih pastoralnih djelatnika iz zapadne Europe, koje uspješno organizira u Njemačkoj ili u domovini Hrvatski dušobrižnički ured sa sjedištem u Frankfurtu na Majni. U novom su zborniku skupljena predavanja održana na skupu krajem rujna 2013. u Bergisch Gladbachu kod Kölna.
U Zborniku, koji je uredio dr. Adolf Polegubić a predgovor napisao delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina, objavljena su predavanja dr. Nikole Vranješa iz Rijeke „Identitet postmodernoga čovjeka u europskom kontekstu i kršćanski identitet danas“, dr. Slavka Sliškovića iz Zagreba „Kršćanstvo u temeljima hrvatskoga identiteta: povijesno-kritički prikaz“ i „Katolički identitet u suvremenoj Hrvatskoj“ te dr. Ante Pavlovića iz Mostara „Nacionalni, kulturni i vjerski identitet Hrvata u BiH – izazovi i perspektive“ i „Demokratske promjene i doprinos Katoličke crkve u očuvanju nacionalnoga i kulturnoga identiteta Hrvata katolika u BiH“. Prvi recenzent zbornika bio je dr. Ivan Bodrožić a drugi dr. Boris Vulić.
Govoreći o sadržaju svakoga predavanja posebno, u uvodnoj riječi delegat vlč. Komadina je istaknuo „Možda ćemo u dogledno vrijeme imati stručnjake koji će nam detaljnije moći progovoriti o identitetu Hrvata katolika u Njemačkoj ili u zapadnoj Europi, možda i o identitetu svećenika i drugih pastoralnih djelatnika u hrvatskoj inozemnoj pastvi. Dotad vam želimo da čitajući ovaj vrijedni zbornik steknete nove spoznaje i otkrijete neke nove vidike kršćanskoga identiteta danas.”
Riječju, autori pokazuju da bez kvalitetnog i iscrpnog istraživanja povijesti nije moguće razumjeti ni sadašnje stanje i probleme naroda i društva, pa za dobru dijagnozu nude proučavanje geneze problema i stanja. Stoga oni propituju hrvatski nacionali identitet, ne samo u današnjem društvenom okruženju, nego ga vrednuju i s povijesnog stajališta u cijeloj lepezi značenja. Radovi su pisani stručno i kritički, teološkom metodom uz uporabu znanstvenog aparata, te tako, zahvaljujući obilnoj dokumentaciji, iznose mnoštvo nepristranih činjenica. Pri tome postaje razvidno da kršćanski doprinos treba biti i (po)ostati, zbog povijesti i istine, jednim od temeljnih stupova novoobnovljenoga europskog, a time i hrvatskog identiteta, u čijim se temeljima nalazi Katolička crkva. A zbornik je dragocjena znanstvena potvrda upravo te činjenice.

Tekst: Adolf Polegubić