Novi predsjednik Zaklade je aktualni predsjednik HBZ-a Edward W. Pazo, potpredsjedničku dužnost vršit će dr. Marion Vujevich, a tajničku i blagajničku Bernadette M. Luketich-Sikaras

Školarinska pomoć članovima Zajednice nadmašila je iznos od 200,000 USD, što je bila godišnja svota, te je time obilježila povijesno važan događaj Zaklade.

Direktorski odbor Zaklade sastao se 19. listopada prošle godine na godišnjem zasjedanju i tom prigodom razmotrio pristigle zahtjeve za školarinsku pomoć zaslužnim članovima HBZ-a.

Ukupno je dodijeljeno 207,500 USD nagrada i zadovoljeno 237 molbi zahvaljujući darežljivosti članova HBZ-a, njenih odsjeka i drugih hrvatskih organizacija a osnivali su se i zasebni fondovi za promicanje ovih pothvata kroz novinsko izdanje Zajedničara. Članovi Zajednice su shvatili vrijednost i potrebu mlađih članova koji teže većoj školskoj naobrazbi.

Trenutno 91 fond nosi ime donatora s ukupnim novčanim sredstvima od oko 6.5 milijuna dolara. Ova imovina omogućuje pružanje pomoći stotinama putem zamolbi koje pristižu svake godine. Nepovratnim stipendijama pomaže se studentima iznosima u visini od 300 USD do 1,500 USD. Zarađenim godišnjim kamatama u pojedinim fondovima isplaćuju se ove nagrade, s čime se osigurava nastavak godišnjeg spomena na darovatelje, koji su omogućili stipendije zaslužnim studentima.

Predsjednik Pazo u ime Glavne uprave s velikim ponosom, i osobno, zahvaljuje svima onima koji su pridonijeli ovoj čovjekoljubivoj organizaciji i Školarinskoj zakladi HBZ-a.

Zajednica zahvaljuje svima onima koji pošalju poruke zahvale o primljenoj pomoći, o svojim obiteljima i postignutim rezultatima stručne spreme te o utjecaju pomoći iz Zaklade HBZ-a na njihov život.

Na sjednici Zaklade došlo je do promjena u vodstvu, pošto je umro dugogodišnji predsjednik Školarinske zaklade Bernard M. Luketich. Novi predsjednik je aktualni predsjednik HBZ-a Edward W. Pazo, potpredsjedničku dužnost vršit će dr. Marion Vujevich, a tajničku i blagajničku Bernadette M. Luketich-Sikaras.

U direktorski odbor ponovno su izabrani slijedeći članovi: Franjo Bertović, Robert Luketić, Derek Hohn, Michael Ricci i Paul Lucas.

Prisjetimo se, glavno vodstvo Zajednice 1956. je dodijelilo dvadeset školarinskih nagrada u iznosu po 200 USD studentima na višim i visokim školama. To je bio početak dugog i djelotvornog postignuća te shvaćanja važnosti potpore studentima-članovima koji žele višu školsku naobrazbu.
Shvaćajući rast potreba u zahtjevima velikog broja članova HBZ-a koji pohađaju više škole ili sveučilišta, Školarinska zaklada Zajednice/ The CFU Scholarship Foundation Inc. registrirala se kao neprofitna udruga 27. lipnja 1957. Bez planske dodjele pomoći svojim članovima, glede što boljeg uspjeha ovog pothvata, ne bi se stiglo daleko pa je odlučeno da Zajednica godišnje podupire Zakladu s određenim iznosom (a to je 4,000 USD godišnje, do 1963.) a i svi oni koji su osnivači te zainteresirani dobrotvori. Uskoro su se članovi počeli odazivati s prilozima u spomen svojih pokojnika i pokojnih prijatelja. Međutim, najveći pojedinačni prilog, koji je potaknuo oporučne donacije, bio je Peter J. Obad Fond. To je bio prvi individualni fond Zaklade.

Osnivanje ovih fondova najavljeno je još na prošlogodišnjoj sjednici a to su: Vincent i Helen Maljević Fond, Jeanette Mance Sharpe Fond, Ignac i Lucille Stiglich Fond te Barbara i George Bain Fund.

Svi obrasci za zamolbe za školsku godinu 2017/2018. bit će dostupni od 1. lipnja 2017. a rok za podnošenje je 15. rujan 2017. Popis svih studenata s iznosom primljene školarinske pomoći nalazi se na stranicama Zajedničara