Četiri slike dubrovačkog slikara i kapetana Stjepka Mamića uvrštene su u knjigu International Contemporary Artist Vol. IX

Četiri slike dubrovačkoga slikara i kapetana Stjepka Mamića, člana HDLU-a Dubrovnik, koji je ostvario fantastični uspjeh nedavno u Parizu, uvrštene su u knjigu International Contemporary Artist Vol. IX u izdanju ICA PUBLISHING NEW YORK.

Intervju s umjetnikom