Hrvatskom profesoru na jednom od najuglednijih svjetskih fakulteta, Massachussetts Institute of Technology, Marinu Soljačiću i njegovim kolegama objavljen je još jedan rad na stranicama prestižnog znanstvenog časopisa Science. Riječ je o teorijskoj studiji koja dokazuje da su određena međudjelovanja svjetlosti i tvari ipak moguća, odnosno da za njih nije potrebna milijarda godina već upravo suprotno – djelić sekunde

Hrvatskom profesoru na jednom od najuglednijih svjetskih fakulteta, Massachussetts Institute of Technology, Marinu Soljačiću i njegovim kolegama objavljen je još jedan rad na stranicama prestižnog znanstvenog časopisa Science. Riječ je o teorijskoj studiji koja dokazuje da su određena međudjelovanja svjetlosti i tvari ipak moguća, odnosno da za njih nije potrebna milijarda godina već upravo suprotno – djelić sekunde.
Međudjelovanja između svjetlosti i tvari koja se opisuju zakonima kvantne elektrodinamike osnova su različitih tehnologija među koje spadaju laseri, LED-ovi i atomski satovi.
– Do sada se vjerovalo kako je većina tih međudjelovanja bila nemoguća što je ograničavalo broj prijelaza između energetskih nivoa kojima danas imamo pristup, rekao je profesor Soljačić. – Uglavnom, svaki atom ima svoje “dozvoljene prijelaze”. No, činjenica je da uz te “dozvoljene” prijelaze svaki atom ima i puno više takozvanih “zabranjenih” prijelaza, koje (skoro) nikada ne vidimo jer za neke od njih treba čekati i milijardu godina da se dogode, odnosno traju jako puno vremena. U našem radu smo predvidili kako napraviti i te zabranjene tranzicije dozvoljenima: kada su atom ili molekula u prisustvu grafena, mogu emitirati plazmone u grafen i na taj način neke se tranzicije koje inače traju milijarde godina mogu dogoditi u manje od mikrosekunde. Tako emisija atoma postaje puno “bogatija”.
Taj princip koji smo opisali u našem članku je jako fundamentalan jer funkcionira za većinu atoma i molekula u prirodi, a skoro svo svjetlo koje stvaramo na zemlji potiče iz tranzicija takovih vrsta, objasnio je profesor Soljačić. Ponovo hrvatski profesor i njegova ekipa s MIT-a za dokazivanje kako se ove barijere mogu probiti koriste inovativni materijal grafen, dvodimenzionalnu inačicu ugljika kako bi dokazao kako atomi doista mogu mijenjati energetske nivoe putem tih međudjelovanja.
– Ovo je za sada znanstveni rad, pa je teško predvidjeti kada će doći do primjene, ali moguće primjene su raznovrsne, i uključuju kvantne komunikacije, primjene u kvantnim kompjuterima, ali također i potencijalno nove kemijske i biološke senzore, te možda čak i bolje sunčane ćelije, rekao je za Večernji list Marin Soljačić.
Korištenje ovih “zabranjenih” prijelaza otvorilo bi mogućnost da se optička svojstva materijala podešavaju na načine koji do sada nisu bili zamislivi te bi moglo dovesti do daljih teorijskih i eksperimentalnih napredaka na mnogim poljima koja se oslanjaju na međudjelovanja svjetlosti i tvari, uključujući ovdje atomsku fiziku, molekularnu fiziku, optiku, fotoniku, kemiju, optoelektroniku…
(Večernji.hr)