Nakon potpisanog zapisnika o primopredaji, novi rektor Bože Radoš je u zavodskoj kapeli pred biskupom Vukšićem izrekao ispovijest vjere te položio zakletvu o vjernom upravljanju materijalnim dobrima

U prostorijama Papinskog Hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu 15. lipnja izvršena je primopredaja upravljanja Zavodom i Hrvatskom crkvom sv. Jeronima između dosadašnjeg rektora mons. Jure Bogdana, biskupa – vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj i novog rektora preč. Bože Radoša, svećeniku Đakovačko-osječke nadbiskupije, kojega je kardinal Beniamino Stella, prefekt Kongregacije za kler imenovao rektorom Papinskog Hrvatskog zavoda sv. Jeronima 28. travnja ove godine. Primopredaji su nazočili mons. Tomo Vukšić, biskup – vojni ordinarij u Bosni i Hercegovini i predsjednik Biskupske komisije za Papinski Hrvatski zavod sv. Jeronima, vlč. Marko Đurin, vicerektor Zavoda i Crkve, te mons. Luka Tunjić i mons. Antun Sente, članovi Nadzornog odbora istoga Zavoda.
Dosadašnji rektor mons. Bogdan upoznao je novog rektora preč. Radoša s trenutnom situacijom u Zavodu, sa zavodskom imovinom te dokumentacijom koja se čuva u Zavodu. Nakon potpisanog zapisnika o primopredaji, novi rektor Bože Radoš je u zavodskoj kapeli pred biskupom Vukšićem izrekao ispovijest vjere te položio zakletvu o vjernom upravljanju materijalnim dobrima.

Fotogalerija