Služba novog koordinatora fra Branka Radoša započela je 1. siječnja 2017. i traje do 31. prosinca 2021.

Nakon izbora provedenih među pastoralnim osobljem hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj, uz pismene suglasnosti biskupskih konferencija Hrvatske i Bosne i Hercegovine i uprave Hercegovačke franjevačke provincije, biskupska konferencija Švicarske je na redovitom zasjedanju u Fischingenu od 5. do 7. rujna 2016. imenovala fra Branka Radoša novim koordinatorom hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj.

Služba novog koordinatora započela je 1. siječnja 2017. i traje do 31. prosinca 2021.

Fra Branko je rođen 28. ožujka 1967. godine u Crvenicama – župa Seonica u duvanjskom kraju. Osnovnu školu pohađao je u Crvenicama i Mesihovini. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Visokom. U novincijat je stupio na Humcu (Ljubuški) 15. srpnja 1986. Studij teologije započeo je u Sarajevu, nastavio u Zagrebu, a završio u Grazu. Za svećenika je zaređen u Tomislavgradu 10. srpnja 1994. godine. U domovini je službovao na Širokom Brijegu i Međugorju.U Švicarsku je došao u prosincu 2005. i postao voditelj HKM Thurgau – Schaffhausen. Od travnja 2014. voditelj je HKM Luzern.

Izabrani članovi pastoralnog – koordinacijskog vijeća i uredništvo Movisa
Na redovitoj sjednici pastoralnog osoblja HKM u Švicarskoj održanoj u Zürichu, 13. ožujka 2017. godine, izabrani su članovi pastoralnog vijeća, uredništva Movisa i nadglednici računa.
(www.moja-domovina.net)