Težište sadržaja sveska čine književno-teorijski tekstovi riječkog esejista i kritičara Igora Žica

Iz tiska je izišao novi svezak časopisa za književnost, umjetnost i znanost Klasje naših ravni (broj 1-4 za 2017. godinu). Težište sadržaja sveska čine književno-teorijski tekstovi riječkog esejista i kritičara Igora Žica.

Možete pročitati i književne uratke (poezija i proza) Matije Molcera, Mirka Kopunovića i Ruže Silađev, a zastupljeni su i tekstovi Božice Zoko, Ljiljane Žegarac-Tenjović, Sande StanaćevBajzek, Stevana Mačkovića i Milovana Mikovića.
(ZKVH)