U sunakladništvu Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju FF Sveučilišta u Zagrebu, FF-pressa i ZKVH-a, krajem 2014., objavljeni su zbornik radova „Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu“ te znanstvena monografija „Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca“

U sunakladništvu Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, FF-pressa i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata krajem 2014. godine objavljena je publikacija: zbornik radova „Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu“ sa istoimenoga znanstvenog skupa održanog od 20. do 23. studenoga 2012. godine. Zbornik radova „Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu“ uredili su prof. dr. sc. Milana Černelić, prof. dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović, doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, dr. sc. Tihana Rubić, Matija Dronjić, dipl. etnolog i Mihovil Gotal, apsolvent.

Osnovna tematika skupa i zbornika, kako to i sam naziv ocrtava, od iznimne je važnosti zato jer do sada nije bilo organiziranih cjelovitih etnoloških i kulturno –antropoloških skupova na temu Bunjevaca, a što je još i važnije, niti interdisciplinarnih znanstvenih i stručnih skupova koji bi, svaki sa svoga motrišta, kompetentno pridonijeli genetskoj i etnokulturnoj slici ove hrvatske (sub)etničke skupine. Skup je održan u završnoj fazi projekta Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca voditeljice prof. dr. sc. Milane Černelić i njemu prethodećeg Identitet i etnogeneza primorskih Bunejvaca, iste voditeljice. Ovim Zbornikom zaokružuju se rezultati rada na ovim projektima.
U Zborniku je objavljeno ukupno 40 radova na 686 stranica. Tematski su raznovrsni i pokrivaju više prostornih destinacija bunjevačkih ogranaka.
Može se zaključiti da je ovaj zbornik radova prvi takav zbornik u kojemu se problematika hrvatske (sub)etničke bunjevačke grupe, koja se tijekom povijesti podijelila u tri prepoznatljiva ogranka te danas čini i dio hrvatske dijaspore u Mađarskoj i Srbiji, razmatra interdisciplinarno s povijesnog, jezičnog, identitetskog, etnološkog i kulturno-antropološkog motrišta. Izvornost ovoga djela ogleda se i u tome da su ovim zbornikom po prvi put u jednoj knjizi obuhvaćeni svi bunjevački ogranci (u Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji) spomenutim interdisciplinarnim pristupom. Opširnije

U sunakladništvu Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, FF-pressa i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata koncem 2014. objavljena je znanstvena monografija „Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca“. Ona je posvećena tradicijskoj baštini jednoga bunjevačkog ogranka hrvatskoga naroda – onoga koji je nastanjen u Podunavlju. Glavna urednica monografije je prof. dr. sc. Milana Černelić, a uredništvo čine još i prof. Katarina Čeliković, prof. Bojana Poljaković, doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, dr. sc. Tihana Rubić, prof. dr. sc. Dinko Šokčević i prof. Tomislav Žigmanov.
Samostalne autorske ili koautorske radove pripremili su uz voditeljicu projekta Milanu Černelić, sad već bivši suradnici na dvama spomenutim projektima vezanih uz etnokulturni identitet bunjevačkih Hrvata: Marijeta Rajković Iveta, Tihana Rubić i Nevena Škrbić Alempijević. Osim njih u istraživanjima i pripremi radova pridružili su se i diplomirani etnolozi, koji su još kao studenti bili suradnici na istim projektima, sada magistri etnologije i kulturne antropologije: Matija Dronjić, Biserka Jaramazović Ćurković, Bojana Poljaković i Kristina Vugdelija te diplomirana etnomuzikologinja Tamara Štricki iz Subotice i dr. Monografiju čine dvije veće tematske cjeline na ukupno 523 stranice. Ovako koncipirana knjiga ima i neizmjernu emotivnu vrijednost za ovu iz hrvatskog nacionalnog tkiva prije više stoljeća izmještenu hrvatsku dijasporsku zajednicu“, zapisala je u svojoj recenziji dr. sc Jelka Vince Pallua. Više

Gradonačelnik Subotice uskratio je pravo korištenja Gradske kuće za predstavljanje ova dva djela o identitetu bunjevačkih Hrvata u Vojvodini i Mađarskoj, što je u vodstvu hrvatske manjine ocijenjeno kao nastavak politike diskriminacije Hrvata u ovome gradu. Predstavljanje je ipak, u utorak navečer, održano u Hrvatskom kulturnom centru “Bunjevačko kolo”. Opširnije