U nakladi Zavoda i Hrvatskog instituta za povijest – podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje krajem prosinca u tisak je ušla knjiga Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od doseljavanja do propasti Austro-ugarske Monarhije 

U nakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatskog instituta za povijest – podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje krajem prosinca u tisak je ušla knjiga dr. sc. Roberta Skenderovića Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od doseljavanja do propasti Austro-ugarske Monarhije.
Knjiga izlazi u Zavodovoj Biblioteci Prinosi za povijesna istraživanja, knjiga 2 te Podružnice Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia, Studije, knjiga 22.
(ZKVH)