Knjigu Vjera i kultura prof. dr. Franje Topića izdali su Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu i Glas Koncila


U izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i Glasa Koncila izašla je knjiga prof. dr. Franje Topića Vjera i kultura, u kojoj autor zastupa tezu da se vjera i kultura uzajamno pretpostavljaju i uključuju jer obje imaju isti korijen i istu zadaću. Budući je autor i – a neki bi kazali i prije svega – predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, dakako da je i ovo njegovo novo djelo posvećeno kulturnom, obrazovnom i humanitarnom radu toga Društva obnovljenog ranih devedesetih prošloga stoljeća.

Jedan od recenzenata ovoga vrijednoga štiva, prof. dr. Mile Babić kaže kako Topić u Vjeri i kulturi argumentirano razgrađuje svaki dogmatizam, fundamentalizam i fanatizam, bez obzira na to pozivaju li se oni na religiju, filozofiju ili znanost. Uz, jasno, vlastiti stav, u aktualnim okolnostima vrlo bitan.
Osobitu će pozornost nedvojbeno izazvati Topićev rad ‘Uloga katoličke crkve u BiH nekad i sad’, sa, kazao bi recenzent prof. dr. Mato Zovkić, znakovitim podnaslovom ‘Elementi za hrvatski nacionalni i katolički program u BiH’. Oni koji su ranije čitali Topića i prate njegov kulturni i društveni angažman znaju što mogu očekivati. Ipak, treba istaknuti kako ovom prigodom predlaže osnutak koordinacijskog tijela za Hrvate katolike u koji bi ušli predstavnici organizacija i institucija, parlamentarnih stranaka, biskupija, redovničkih provincija, kulturnih društava i sveučilišta.
Prof. dr. Franjo Topić dosada je objavio brojna djela, među kojima se ističu Svjedok nade, Opstanak bosansko-hercegovačkih Hrvata, Čovjek pred objavom Boga u misli Hansa Ursa von Balthasara, Prilog teologiji ljudskog napretka i Napredak je misija.
(Laudato.hr)