Knjiga je inspirirana autorovim boravkom u Brazilu koji se načinom pjesnika svijeta i domovine bavi odnosom tvarnoga i duhovnoga, mikro i makro-kozmosa, duše i tijela, početka i kraja …
U Maloj knjižnici DKH upravo je izašla knjiga Drage Štambuka „Hram u stijeni“. Urednik knjige je Antun Pavešković.

Knjiga je inspirirana autorovim boravkom u Brazilu koji se načinom pjesnika svijeta i domovine bavi odnosom tvarnoga i duhovnoga, mikro i makro-kozmosa, duše i tijela, početka i kraja; Štambuk nadasve proučava pozicioniranost čovjeka između neba i zemlje, njegovu raspetost sred rečenih krajnosti, u potrazi za mjestom koje će uravnotežiti i utažiti ljudsku radoznalost i potrebu za smirenjem i počinkom.

Hram u stijeni veliki je i novi topos iznimnoga hrvatskoga pjesnika Drage Štambuka koji nam daruje uvide, tako rijetke u našoj kulturi: navodeći nas na smiraj potreban današnjem ubrzanom i urušavajućem svijetu, pozicionira u spatium kristalnih i svijetlih poetskih rešetaka kroz koje vidimo bolje i uviđamo svoju pravu narav – njene obrise i granice, potencijal i mogućnosti.

Štambuk je odlučno okrenut Drugom i drukčijem; iz njegovog pređašnjeg i sadašnjeg djela proizlazi, za našu hrvatsku uljudbu i kulturu, prevažna spoznaja da jedino ukorijenjen čovjek može biti istinski otvoren svijetu.
(DHK)