Na novoj stranici će se svaki dan aktualizirati Hrvatski žurnal, a druge radio-emisije se moći (po)slušati cijeli tjedan. Glavna boja nove stranice je plava i usklađena je s dizajnom televizijskoga magazina Dobar dan Hrvati

Danas će se predstaviti redakcije za narodne grupe ORF-a na internetu, naravno i Hrvatska redakcija, u novom ruhu. Nakon devet godina ORF je prilagodio internet-ponudu za narodne grupe današnjem tehničkom i vizualnom standardu.
Na novoj stranici će se svaki dan aktualizirati Hrvatski žurnal, a druge radio-emisije će se moći (po)slušati cijeli tjedan. Glavna boja nove stranice je plava i usklađena je s dizajnom televizijskoga magazina Dobar dan Hrvati.
(Hrvatska redakcija ORF-a)