Rok za podnošenje prijava je 23. svibnja 2014., a prijave na hrvatskom i/ili engleskom jeziku dostavljaju se elektronički na adresu: zaklada@unizg.hr

Zaklada Sveučilišta u Zagrebu, na temelju odluke Upravnog odbora sa sjednice održane 24. travnja 2014. raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija za pohađanje jedne od ljetnih škola za učenje hrvatskoga jezika u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, u ak. god. 2013./2014., studentima iz inozemstva podrijetlom iz Hrvatske koji dolaze na Sveučilište u Zagrebu radi učenja hrvatskoga jezika.
Stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje se u iznosu od 2500,00 kn (slovima: dvijetisućepetsto kuna) za dio troškova pohađanja ljetne škole, a studenti su nakon završetka ljetne škole dužni dostaviti potvrde o utrošenim sredstvima.
Ukupno se dodjeljuje pet (5) stipendija.

OPĆI KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA
Pravo sudjelovanja imaju studenti koji:
1. podrijetlom su iz Hrvatske;
2. imaju status studenta s najmanje završena dva (2) semestra na jednom od preddiplomskih studija;
3. prijavljeni su za pohađanje ljetne škole.

PRILOG PRIJAVI
Studenti su dužni dostaviti:
1. pisani dokaz o svome podrijetlu (preslika rodnog lista, preslika valjane putne isprave zemlje čiji je državljanin ili dokaz o prebivalištu izvan Hrvatske);
2. motivacijsko pismo;
3. životopis;
4. prijepis ocjena;
5. pisani dokaz o prijavi za pohađanje ljetne škole u organiziciji Sveučilišta u Zagrebu.
Pristigle prijave vrjednovat će se prema dostavljenoj dokumentaciji, a prednost će imati kandidati
bolje uspješnosti u studiju (prosjek ocjena svih položenih ispita).

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 23. svibnja 2014., a prijave na hrvatskom i/ili engleskom jeziku dostavljaju se elektronički na adresu: zaklada@unizg.hr

REZULTATI NATJEČAJA
Rezultati će biti objavljeni 10. lipnja 2014. na mrežnim stranicama Zaklade Sveučilišta u Zagrebu.
(www.unizg.hr)

VAŽNO!
Cjelokupni iznos stipendije biti će uplaćen na žiro račun izabranog kandidata nakon dostavljenih dokaza o utrošenim sredstvima (za školarinu, prijevoz, smještaj, obvezno zdravstveno osiguranje i ostalo) i dokaza o pohađanju ljetne škole.
Nepotpune, netočne i prijave dostavljene izvan roka NEĆE SE uzimati u obzir.
S izabranim kandidatima Zaklada će zaključiti ugovore o korištenju stipendija kojima će se detaljno razraditi prava i obveze ugovornih strana