Za stipendiju Hrvatske samouprave grada Budimpešte mogu se natjecati srednjoškolci i studenti hrvatskoga podrijetla. Uvjeti su dobar uspjeh u učenju i aktivno sudjelovanje u životu hrvatske zajednice

Hrvatska samouprava grada Budimpešte raspisuje Natječaj za stipendiju srednjoškolcima i studentima u Budimpešti. Za nju se mogu natjecati srednjoškolci i studenti hrvatskoga podrijetla. Uvjeti su dobar uspjeh u učenju i aktivno sudjelovanje u životu hrvatske zajednice.

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente: molbu na hrvatskom jeziku, životopis na hrvatskom jeziku, potvrdu o upisanoj godini ili semestru, potvrdu razrednika i hrvatske samouprave, prijepis ocjena položenih ispita.

Molbe i potrebni dokumenti moraju stići najkasnije do 10. studenoga 2016. Dokumente treba dostaviti na adresu: Hrvatska samouprava grada Budimpešte (Fővárosi Horvát Önkormányzat) – 1089 Budimpešta, Bíró Lajos u. 24.

Poveznica: Anica Petreš Németh – +36/70/459-3227
(mcc.croatica.hu)