Jedanput tjedno, ponedjeljkom, profesor Dario Španović dolazi iz Srijemske Mitrovice u Petrovaradin kako bi djecu učio o važnim segmentima povijesti njihove matične države i kulture hrvatskog naroda

Već nekoliko tjedana u župnoj dvorani Uzvišenja svetoga Križa u Petrovaradinu odvija se nastava hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture. Nastavu pohađaju djeca čiji su roditelji iskazali interes da njihova djeca izučavaju ovaj predmet. Jedanput tjedno, ponedjeljkom, profesor Dario Španović dolazi iz Srijemske Mitrovice u Petrovaradin kako bi djecu iz Petrovaradina učio o važnim segmentima povijesti njihove matične države i kulture hrvatskog naroda. Iako je za sada prijavljen skroman broj djece koja pohađaju nastavu, u Petrovaradinu se nadaju da će u budućnosti njihov broj biti veći, ukoliko, kako kažu, prosvjeta bude osigurala potrebne uvjete.

„U Petrovaradinu je postojala inicijativa za uvođenjem ovog predmeta od ranije. Predstavnici Hrvatskog nacionalnog vijeća su posjetili našu školu i eto nastava je krenula, ali za sada samo u župnim prostorijama. Za sada je to prilično skroman broj djece, ali čujem da se sprema još nekoliko njih priključiti se. Treba dodati tome da još uvijek postoji nespremnost Petrovaradinaca, pripadnika hrvatske zajednice, iz nacionalno miješanih brakova osobito, ali i nekoga straha koji još uvijek postoji, kao i nedostatak potrebe da djeca trebaju učiti nešto iz svoje vlastite povijesti, jezika i kulture. Jelačić je kao udruga uvijek bila tu samo jedna baza koja je svoje članstvo informiralo, posebice one koji imaju djecu i unučad koji bi mogli pohađati taj predmet. Nadam se da će se broj djece povećati i svakako pozdravljam početak izučavanja ovog predmeta i u Petrovaradinu“, rekao je predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Jelačić Petar Pifat.
(ZKVH)