Hrvatska nastava u Republici Makedoniji za školsku godinu 2012./2013. godinu odvijat će se u Skopju, Bitoli i Kočanima. Hrvatski jezik od školske 2009./2010. godine podučava Sandra Nikolova, prof.

 

Hrvatska nastava u Republici Makedoniji za školsku godinu 2012./2013. godinu odvijat će se u Skopju, Bitoli i Kočanima, čitamo na stranici Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji. Nastava je u Skopju započela 12. rujna. za 1. i 2. razinu znanja učenika, a 14. rujna za 3. razinu znanja učenika. Nastava u Skopju će se održavati u OŠ Dimitra Miladinova, bul. Koco Racin 17 , srijedom i petkom, u sljedećim terminima: 1. razina – 16.00 do 17.30 sati, 2. razina – 17.30 do 19.00 sati i 3. razina – 17.30 do 19.00 sati. Nastava u Bitoli će se u Državnoj glazbenoj školi odvijati subotom od 11.15 do 13.30 sati. Nastava u Kočanima održavat će se utorkom, od 18.30 do 20.00 sati, u OŠ “Rade Kratovče”.
Od školske 2009./2010. godine, zahvaljujući MZOŠ-u, u Makedoniji hrvatski jezik podučava Sandra Nikolova, prof. Za sva pitanja i informacije koristite e-mail adresu sandranikolova@hushmail.com