Razgovor sa Žigmanovim, predsjednikom DSHV-a i ravnateljem Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata vođen je uoči početka mandata

Razgovor sa Žigmanovim, predsjednikom DSHV-a i ravnateljem Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata vođen je uoči početka mandata.
Osim Vašeg posla narodnog zastupnika, koji će se odvijati u pripremama za sjednice i tijekom sjednica parlamenta, obavljat ćete poslove i u skupštinskim odborima. Izabrani ste za člana Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Što će biti Vaše zadaće u ovom Odboru, koje će se teme raspravljati na ovom odboru? Po svemu sudeći, biti član ovog Odbora i nije baš lagodno, jer su gospodarska pitanja i danas u fokusu društva, u situaciji velikih problema u oblasti gospodarstva.
Upravo tako. Inače, skupštinski odbori su radna tijela na kojima se razmatraju pitanja iz nadležnosti Skupštine, zatim se sagledavaju stanja u danim područjima društvenoga života, u ovom slučaju riječ je o području rada, socijalnih pitanja društvene uključenosti i smanjenju siromaštva, a putem odbora se predlažu i određeni akti, daje mišljenje o zakonskim rješenjima, poduzimaju inicijative… Kako je riječ o složenim društvenim fenomenima i odnosima, važnim za život svakog građana, utoliko je i angažiranost svakog zastupnika u radu ovoga odbora posve zahtjevna i odgovorna.
Zamjenik ste članice Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost spolova. Koje Vas specifičnosti glede ove problematike očekuju u radu? Kako ste zamjenik članice Odbora, znači li to da ćete sudjelovati u radu ovog Odbora prilikom svih zasjedanja ili samo kada članica Maja Videnović, čiji ste zamjenik, neće moći prisustvovati sjednicama Odbora?
Da, imam i dužnost zamjenika člana Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost spolova i, formalno promatrano, bit ću u punopravnom članstvu Odbora, dakle s pravom glasa, samo u situacijama kada kolegica Videnović neće prisustvovati sjednicama. No, to ne znači da na istima neću moći sudjelovati kao zamjenik člana, da neću moći iznositi stajališta, raspravljati, pokretati inicijative… – jedino u tim situacijama neću biti u mogućnosti sudjelovati u procesu odlučivanja. Inače, rad većine skupštinskih odbora je javan i svaki narodni zastupnik može prisustvovati svakoj sjednici odbora, a preko kolega iz svojega zastupničkog kluba i posredno djelovati.
(www.hrvatskarijec.rs)

O knjževniku Žigmanovu