Poznata prevoditeljica sa španjolskog na hrvatski do sada je u hispanofonome svijetu objavila petnaest knjiga prijevoda suvremenih hrvatskih književnika, i to pet u Čileu, pet u Meksiku, tri u Španjolskoj i po jedan u Boliviji i Kolumbiji

U listu “Norte de Castilla”, koji izlazi u Salamanki, u studenome je objavljen tekst pjesnika i sveučilišnog profesora Alfreda Péreza Alencarta ‘ Željka Lovrenčić i suvremena hrvatska poezija’. Odao je tako priznanje hrvatskoj hispanistici, književnici i prevoditeljici koja je, osim što je poznata prevoditeljica sa španjolskog na hrvatski, do sada u hispanofonome svijetu objavila petnaest knjiga prijevoda suvremenih hrvatskih književnika – i to pet u Čileu, pet u Meksiku, tri u Španjolskoj i po jedan u Boliviji i Kolumbiji.
Ovdje ne uključujemo djela koja su na španjolskom jeziku objavljene u Hrvatskoj, kao što su prijevodi knjiga Ljubomira Antića, Hrvoja Kačića te pjesnički izbori El rose de la mariposa – izbor stihova 25 pjesnika i Encuentros – izbor stihova 50 hrvatskih suvremenih hrvatskih pjesnika.
Alencartov tekst, vezan uz promidžbu suvremene hrvatske poezije na području španjolskoga govornog izričaja, započinje prvim književnim vezama između Salamanke i hrvatskih autora koje prema njegovom navodu uspostavlja Fray Luis de Granada prijevodom djela Marka Marulića Carmen de Doctrina Domini Nostri Iesu Christi Pendentis in Cruce s latinskog jezika na španjolski jezik.
Pérez Alencart nabraja i druge značajne hrvatske pjesnike poput Mavra Vetranovića, Ivana Gundulića ili Ignjata Đurđevića, a zatim „prelazi“ u 21. stoljeće. Tu spominje djelo Tigar zadarskog pjesnika Tomislava Marijana Bilosnića koji je boravio u Salamanki 2015. godine. Tigra je, kao i još četiri Bilosnićeve pjesme posvećene gradu koji ga se izuzetno dojmio, na španjolski prevela Željka Lovrenčić.
Ona je autorica izbora naslovljenog Dulce Libertad objelodanjenog 2012. također u Salamanki. Na taj se izbor Pérez Alencart posebno osvrće, a hrvatske pjesnike zastupljene u maloj zbirci naziva „dvanaestoricom apostola“.
Napominje da su Zvonimir Balog, Enerika Bijač, Boris Domagoj Biletić, Branimir Bošnjak, Ljerka Car Matutinović, Ružica Cindori, Mate Ganza, Ana Horvat, Mladen Machiedo, Davor Šalat, Stjepan Šešelj i Irena Vrkljan moderni hrvatski pjesnički glasovi koji su u Španjolskoj izazvali pozornost svojom izvornošću i kvalitetom.
Osvrće se i na Dragutina Tadijanovića čiji je izbor Lovrenčić također objavila u Španjolskoj (Malaga, 2005.), te na Delimira Rešickog čija ga se poezija dojmila i o kojoj je pisao.
(dhk.hr)”””””””””””””””””””””””””””””””””””