Joško Perušić (1918.) je među Hrvatima u Gradišću sigurno najstariji svećenik. Uz bistru pamet i još uvijek relativno dobro zdravlje, rođeni Dolnjopuljanac još dandanas služi sv. mise u Gerištofu

Joško Perušić jedan je od najstarijih još aktivnih duhovnikov u Gradišću, a među Hrvatima u Gradišću sigurno je najstariji svećenik. Uz bistru pamet i još uvijek relativno dobro zdravlje, rođeni Dolnjopuljanac (14. 03. 1918.) još dandanas služi sv. mise u Gerištofu i time pomaže mjesnomu župnome moderatoru mr. Ivanu Vertešiću.
Nakon osnovne škole u rodnoj Dolnjoj Pulji išao je u gimnaziju u Hollabrunnu i Željeznu a pak u gradišćansko sjemenište. Na početku rata morao je služiti njemačku vojsku (1939.), i to na različitim frontovima u Drugom svjetskom ratu a bio je i zarobljen. Po povratku je nastavio teološke studije na Bečkom sveučilištu. U kapeli bečkoga sjemeništa zaredio ga je bečki nadbiskup dr. Theodor kardinal Innitzer (1948.). Mladu misu imao je u Dolnjoj Pulji, pri kojoj je vjenčao svoju sestru Mariju i Aladara Čenara.
Najprije je bio kapelan u Pandrofu, župni provizor a potom dušobrižnik u Bijelom Selu (1953./55.), Štikapronu (1955./66.), Vorištanu, od 1963. u Gerištofu, gdje je 2005. lj. umirovljen. Godine1983./93 je bio desetnik Hrvatskoga dekanata.
(Hrvatske novine)