Knjiga autora Jive Maasza osvojila je prvo mjesto u kategoriji gradova, a u prostorijama Narodnoga muzeja u Martinu dodijelili su joj povelju

Monografija o Čunovu spada među najbolje monografije Slovačke. U kategoriji gradova knjiga autora Jive Maasza osvojila je prvo mjesto. U prostorijama Narodnoga muzeja u Martinu u Slovačkoj 27. studenoga dodijelili su joj povelju.
Natjecanje su priredili Narodni obrazovni centar zajedno sa Slovačkim narodnim arhivom, Slovačkim narodnim muzejom i Savezom općina i gradova u Slovačkoj.
Jive Maasz se veseli o nagradi i zbog Čunovaca samih. Nagrada je značajna, ne samo za njega kao autora, nego i za one ljude koji su ga podupirali, dali različite informacije o tome kako je nekad bilo u Čunovu itd.
– Monografija će ostati i za buduće generacije, da ljudi vide kako se u Čunovu govorilo, da ondje žive Hrvati i da imaju vlastitu kulturu, kazao je Jive Maasz.
Monografija o Čunovu izašla je 2012. godine, a nagradu su dodijelili po osmi put. Za natjecanje je predano 58 monografija u tri kategorije. (Hrvatska redakcija ORF-a)