O priručniku leksikografa i jezikoslovca Bratoljuba Klaića na predstavljanju je govorio priređivač Božidar Smiljanić, mr. sc. Nives Opačić, dr. Željko Klaić i urednika Nove knjige Rast Zlatko Skenderović

U zagrebačkoj Knjižnici Tin Ujević održala se promocija jezičnog priručnika ‘Naglasni sustav standardnoga hrvatskoga jezika’, leksikografa i jezikoslovca Bratoljuba Klaića. Priređivač priručnika je Božidar Smiljanić, koji je uz mr. sc. Nives Opačić, dr. Željka Klaića i urednika Nove knjige Rast, Zlatka Skenderovića, govorio više o knjizi i njezinom nastanku, te primjeni priručnika u različitim strukama.
Riječ je o rukopisu koji je nažalost 50 godina u rukopisu čekao svoje objavljivanje. Podroban je to i sustavan prikaz četveronaglasne tipologije u kojem autor razmišlja o tadašnjoj kodificiranoj i uporabnoj normi, a sadrži mnoštvo primjera iz starije i novije hrvatske književnosti, narječja i razgovornog jezika. Naglasni je sustav u priručniku klasificiran redom prema vrstama riječi i promjenama unutar njih (imenice, pridjevi, zamjenice, brojevi, prilozi, glagoli).
Klaićev rukopis konačno je dostupan svima, kazališnim djelatnicima, glumcima, redateljima i lektorima, radijskim i televizijskim spikerima, novinarima, izvjestiteljima,školama, fakultetima, profesorima pa i najširoj javnosti.
(Culturenet.hr)