Na svečanoj misi riječki nadbiskup je podijelio sakrament potvrde mladima, a nakon krizme je ostao na ručku sa župnim vijećem i svećenicima vlč. Mirkom Hladnim i vlč Zvonkom Blaškom. U Clevelandu je boravio u pratnji vlč. Marka Šarića 

Župa sv. Pavla u Clevelandu u SAD-u proslavila je svetkovinu Duha Svetoga s metropolitom i nadbiskupom riječkim Ivanom Devčićem koji je u pratnji vlč. Marka Šarića proboravio 8 dana u Clevelandu. Na svečanoj misi nadbiskup je podijelio sakrament potvrde mladima, njih 50-ak, koji su se dvije godine intenzivno pripremali sa za sakrament Duha Svetoga. Nakon krizme nadbiskup je ostao na ručku sa župnim vijećem i svećenicima vlč. Mirkom Hladnim i vlč Zvonkom Blaškom.
Nadbiskup je ohrabrio zajednicu u Clevelandu pozivajući ih da budu otvoreni za poticaje Duha Svetoga i da osobito kao obitelj svaki dan mole barem pet minuta i svakako redovito dolaze na nedjeljnu misu.
(IKA)