Priredbu su zajedno organizirala kulturna društva-partneri : KD Zala Gyorgy Pince i Hrvatsko kulturno društvo Pomurje Lendava. Dolaskom i nastupom KUD-a Žiškovec iz Republike Hrvatske priredba je dobila i međunarodni karakter

U Domu kulture Pince publiku su nedavno razveselili, i svojim nastupima zagrijali, folkloraši iz triju folklornih skupina. Priredbu Na valovima folklora zajedno su organizirala kulturna društva-partneri: KD Zala Gyorgy Pince i Hrvatsko kulturno društvo Pomurje Lendava. Dolaskom i nastupom KUD-a Žiškovec iz Republike Hrvatske priredba je dobila i međunarodni karakter.

Svojim su dolaskom priredbu uveličali podžupan Općine Lendava Stanislav Gjerkeš, predsjednica Saveza kulturnih društava Općine Lendava Danijela Hozjan i Judit Vida Torner, predsjednica Mađarske manjinske samouprave Općine Lendava.

Tekst: Đanino Kutnjak; Fotografije: Dragica Hozjan