Tijekom izložbe, od 5. do 8. lipnja, posjetitelji će imati prilike informirati se na jednostavan i zanimljiv način o pravima i mogućnostima koje im kao budućim građanima EU-a donosi članstvo u EU, a izložba se održava i u sklopu Europske godine građana

U Osijeku šef Delegacije EU-a u Republici Hrvatskoj veleposlanik Paul Vandoren i župan Vladimir Šišljagić službeno će otvoriti multimedijsku izložbu pod nazivom “Ja – građanin EU-a”.
Izložba se otvara u povodu skorog pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, a organizirala ju je Delegacija EU-a u Republici Hrvatskoj.
Tijekom izložbe, od 5. do 8. lipnja, posjetitelji će imati prilike informirati se na jednostavan i zanimljiv način o pravima i mogućnostima koje im kao budućim građanima EU-a donosi članstvo u EU, a izložba se održava i u sklopu Europske godine građana.
Veleposlanik Vandoren će tijekom svog boravka u Osijeku posjetiti i Regionalnu razvojnu agenciju Slavonije i Baranje, Hrvatsku agenciju za hranu te poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Europski studij na Sveučilištu J.J. Strossmayera. Predviđena je također posjeta projektu Vinskih cesta i regionalnom muzeju u Tvrđi u Osijeku.
(HRT)