U Stinjacima je David Andreas Grandić (30) iz susjednoga Stinjačkoga Vrha slavio svoju mladu mašu. U petak ga je biskup Egidije Živković zaredio za duhovnika, a od rujna će kao kapelan službovati u Pinkafelju

U Stinjacima je David Andreas Grandić iz susjednoga Stinjačkoga Vrha slavio svoju mladu mašu. U svečanoj procesiji bili su mnogi vjernici, subraća, djeca i mladež u nošnji prateći mladomisnika do crkve. Ondje se održala misa pod vedrim nebom.
Na misi je pjevalo Stinjačko kolo i zbor iz Burgauberga. Propovijedao je biskup Živković i sudjelovao je velik broj hrvatskih župnika iz regije.
David Grandić će od rujna kao kapelan službovati u Pinkafelju. Zadnja mlada misa u Stinjacima bila je prije 24 godine, i to ona Valentina Živkovića. U petak je biskup Egidije Živković 30- godišnjega Grandića zaredio za duhovnika.

Fotografije