Misno slavlje predvodio je fra Ivica Vrbić, OFMCap, hrvatski misionar koji se trenutačno priprema za misijski rad u nadbiskupiji Santa Cruz. Misa je slavljena na španjolskome i hrvatskom jeziku budući da većina potomaka hrvatskih doseljenika ne govori hrvatski jezik. Propovijed je s na španjolski jezik prevodio Nicolas Pinčetić

Na četvrtu korizmenu nedjelju u župi Nuestra Senora de Guadalupe u Santa Cruzu de la Sierra slavljena je misa za hrvatsku zajednicu koja živi u tome bolivijskom gradu. Misno slavlje okupilo je pedesetak Hrvata i njihovih potomaka na čelu s počasnim konzulom Republike Hrvatske u Boliviji Robertom Jakubekom, a predvodio ga je fra Ivica Vrbić, OFMCap, hrvatski misionar koji se trenutačno priprema za misijski rad u nadbiskupiji Santa Cruz.

Samo misno slavlje slavljeno je na španjolskome i hrvatskom jeziku budući da većina potomaka hrvatskih doseljenika ne govori hrvatski jezik. Propovijed je s na španjolski jezik prevodio Nicolas Pinčetić, a njegova supruga Višnja svesrdno je pomogla u organizaciji samoga slavlja. Svi su okupljeni, koji to još ne znaju, do sljedećega susreta dobili zadaću naučiti molitvu Oče naš na hrvatskom jeziku.
Nakon misnoga slavlja druženje se nastavilo u prostorijama kapucinskog samostana uz hrvatske delicije vrijednih domaćica.
(IKA)