Hrvatska kulturna zaklada (HKZ) proglasila je 2016. jubilarnom godinom Antuna Mihanovića i Borisa Papandopula . HKZ svake godine godinu posveti dvama hrvatskim velikanima

Hrvatska kulturna zaklada (HKZ) proglasila je 2016. jubilarnom godinom Antuna Mihanovića i Borisa Papandopula. HKZ svake godine godinu posveti dvama hrvatskim velikanima. Tako je 2010. bila posvećena hrvatskim književnicima Eugenu Kumičiću i Mati Meršiću Miloradiću.
Prošle godine bila je jubilarna godina hrvatskoga političara i preporoditelja Janka Draškovića (Zagreb, 1770. – Radgona 1856.) kao i hrvatskoga kompozitora i dirigenta Jakova Gotovca (Split, 1895. – Zagrebu 1982.). Godina 2014. bila je posvećena hrvatskomu banu i književniku Ivanu Mažuraniću (11. 8. 1814. – 4. 8. 1890.) te književniku Bogdanu Radici (26. 8. 1904. – 5. 12. 1993.). Godinu 2013. Hrvatska kulturna zaklada (HKZ) proglasila je godinom Ivana Meštrovića (1883. – 1962.), kipara koji je oblikovao Miloradićevo poprsje u Frakanavi i Krunoslava Stjepana Draganovića (1903. – 1983.), hrvatskoga povjesničara, svećenika i političkoga emigranta. Godina 2012. ljeto je bila godina hrvatskoga preporoditelja iz Istre, biskupa Jurja Dobrile (1812. – 1882.) i slikara Ivana Lackovića Croate (1932. – 2004.), koji je svoja djela izlagao i u Malom Borištofu. Godina 2011. bila je godina jezuita, znanstvenika, filozofa, diplomata i pjesnika Ruđera Boškovića (1711.-1787.) i književnika i političara Augusta Harambašića (1861.-1911.). HKZ je 2010. godinu proglasila godinom hrvatskog književnika Eugena Kumičića i gradišćanskohrvatskog pjesnika Mate Meršića Miloradića.
Hrvatska kulturna zaklada u Zagrebu od 1998. godine naovamo poziva sve hrvatske kulturne, prosvjetne, vjerske i druge institucije neka se priključe slavljenju jubileja onih hrvatskih velikana kojima je posvećeno određena godina.
Dosada je Zaklada posvetila 1998. godinu Jurju Juliju Kloviću Croati, (1498.-1578.), 1999. godinu Bartolu Kašiću (1599.-1650.), 2000. godinu Marku Maruliću (1450.-1524.), 2001. godinu Faustu Vrančiću (1551.-1617.) i banu Josipu Jelačiću Bužimskom (1801.-1859.), 2002. godinu Franji Tuđmanu (1922.-1999.), 2003. godinu Anti Starčeviću (1823.-1896.) i Antunu Gustavu Matošu (1873.-1914.), 2004. godinu fra Andriji Kačiću Miošiću (1704.-1760.) i Ivani Brlić Mažuranić (1874.-1938.), 2005. Silviju Strahimiru Kranjčeviću (1865.-1908.) i Dragutinu Tadijanoviću (1905.), 2006. Vladimiru Prelogu (1906.-1998.) i Ivi Dulčiću (1916.-1975.), 2007. Pertu Hektoroviću (1487.-1572.) i Ljudevitu Jonkeu (1907.-1979.), 2008. blaženome Alojziju Stepincu (1898.-1960.) i Marinu Držiću (1508.-1567.). Godina 2009. HKZ je posvetila Ivanu Gunduliću (1589.-1638.) i Franji Kuhariću (1919.-2002.), 2010. Eugenu Kumičiću (1850.-1904.) i Mati Meršiću Miloradiću (1850.-1928.), 2011. Ruđeru Boškoviću (1711.-1787.) i Augustu Harambašiću (1861.-1911.), 2012. Jurju Dobrili (1812. – 1882.) i Ivanu Lackoviću Croati (1932. – 2004.), 2013. Ivanu Meštroviću (1883. – 1962.) i Krunoslavu Stjepanu Draganoviću (1903. – 1983.), 2014. Ivanu Mažuraniću (1814. – 1890.) i Bogdanu Radici (1904. – 1993.), 2015. Janku Draškoviću (1770. – 1856.) i Jakovu Gotovcu (1895. – 1982.)
(Hrvatska redakcija ORF-a)