Knjiga urednilka (i koautora) dr. sc. Vlade Puljiza, prof. dr. sc. Josipa Tice i Davorka Vidovića u izdanju Hrvatske gospodarske komore svečano je predstavljena u Vijećnici Komore

Knjiga „Migracije i razvoj Hrvatske – podloga za hrvatsku migracijsku strategiju“ u izdanju Hrvatske gospodarske komore svečano je predstavljena 8. prosinca u Vijećnici HGK. Na promociji knjige uz brojne uvažene goste sudjelovao je i predsjednik RH prof. dr. sc. Ivo Josipović kao jedan od njezinih promotora te predsjednik Sabora RH Josip Leko.
Knjiga koju je HGK pripremila uz aktivno sudjelovanje najeminentnijih stručnjaka novi je poticaj dubljem promišljanju naše sadašnjosti, ali i aktivnom određivanju naše budućnosti.
– Komora uz servisiranje svojih članica ima obvezu i promišljanja šireg društvenoga konteksta te analiziranja odgovora za buduće izazove, naglasio je Luka Burilović, predsjednik HGK. Misija HGK je, među ostalim, okupljati sve koji mogu oblikovati nove nacionalne vizije i ciljeve, koji mogu anticipirati mijene i koji nas mogu pripremiti za izazove budućnosti. Projekt migracijske strategije, koju zagovaramo i ovom knjigom, dio je naše misije, kazao je Burilović. Upozorio je na važnost toga da svi kreatori budućih politika moraju u obzir uzeti i ozbiljne prijetnje našem razvitku, dramatično pogoršanje naše demografske situacije, važnost formuliranja konture razvojnih ciljeva uz puno društveno suglasje, prepoznavanje kriznih elemenata koje nose globalni procesi te učenje na iskustvima drugih, ali i na vlastitoj prošlosti.
Također je naglasio kako se u pitanje dovodi i opstojnost HGK. Inicijativa oko hitnih promjena funkcioniranja Komore posredno nosi sjeme ideje dokidanja mnogih drugih fundamentalnih i tradicionalnih vrijednosti i institucija, a koje predstavljaju društveno akumulirani napredak te su neophodne za samo društvo.
-Institucije se moraju prilagođavati svijetu u kojem živimo ali je nužno čuvati ih jer one čine snagu jednog društva i temelj su svake države, kazao je predsjednik HGK.
Predsjednik Sabora Josip Leko kazao je kako je knjiga zanimljiva, poučna i vrijedna, ne samo za studente i profesore, već i za političare, a ovo je dobar trenutak za njezino objavljivanje. Nepovoljni migracijski te demografski trendovi traju već desetljećima, a mjere koje su očekivane su izostale. Najveći je problem Hrvatske visoka stopa nezaposlenosti osobito mladih, koji odlaze u naprednije zemlje no koji nisu nepovratno izgubljeni za Hrvatsku. Važno je utvrditi nacionalnu strategiju gospodarskog razvoja, te definiranih razvojnih ciljeva, a okvir strategije usvojiti širokim društvenim konsenzusom, istaknuo je Leko dodavši kako je potrebno jačati i razvoj regionalnih centara te obrazovni sustav uskladiti s domaćim i EU tržištem.
Knjiga predstavlja dosad najstručniji prikaz problema migracija te snažno zagovara transmandatno definiranje strategije i politike za brojne važne aspekte naše budućnosti.
HGK je 2013. godine pokrenula projekt „Migracije i razvoj Hrvatske – podloga za hrvatsku migracijsku strategiju“ koji je okupio vodeće hrvatske demografe, makroekonomiste, sociologe i socijalne geografe. Riječ je o tematiziranju jednoga od najvažnijih područja hrvatske gospodarske, demografske, socijalne, kulturne i političke budućnosti.
Govoreći o knjizi, savjetnik za radnu politiku i zapošljavanje HGK Davorko Vidović kazao je da će knjiga pridonijeti svijesti svih dionika u Hrvatskoj da moraju pozornost usmjeriti na temu migracijske politike koju nemamo te je od važnosti i definirati migracijsku strategiju.
Prof. dr. sc. Josip Tica s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu kazao je kako od 159 analiziranih dokumenata sa strateškim ciljevima u Hrvatskoj tek ih je 11 imalo elemente razvojnih strategija. Kako je kazao, probleme tržišta rada je osim starenja stanovništva i prijevremeno umirovljenje koje kratkoročno pomaže sustavu, ali dugoročno onemogućava da se ostvare razvojni ciljevi.
Prof. dr. sc. Vlado Puljiz s Pravnog fakulteta u Zagrebu analizirao je povijest migracija, teorijski pristup te nove trendove i aspekte. Smatra kako tzv. bijeg mozgova ne znači da se stručni ljudi neće vratiti u Hrvatsku jer oni mogu uspostaviti i međunarodne mreže u kojima će hrvatski stručnjaci biti u međusobnoj komunikaciji Podsjetio je na sukob između straha i potreba za novim migrantima u Europi, uvođenja restrikcija, ali i na složene elemente kulturne integracije imigranata.
Urednici (i koautori) knjige su dr. sc. Vlado Puljiz, prof. emer., prof. dr. sc. Josip Tica i Davorko Vidović, a autori pojedinih poglavlja prof. dr. sc. Anđelko Akrap, prof. dr. sc. Alka Obadić, dr. sc. Predrag Bejaković, prof. dr. sc. Vladimir Čavrak, dr. sc. Snježana Gregurović, prof. dr. sc. Milan Mesić, prof. dr. sc. Silva Mežnarić, prof. dr. sc. Saša Božić, mr. sc. Drago Župarić Iljić i Mario Bara te Sunčanica Skupnjak Kapić.
(HGK)