Povodom 30 godina izlaženja časopisa Migracijske i etničke teme Institut za migracije i narodnosti organizira znanstvenu konferenciju Migracije i etničnost na početku 21. stoljeća koja će se održati u Zagrebu, 26. veljače 2015. u hotelu Palace, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10.

Cilj je konferencije da se kroz izlaganja i rasprave istraživača različitih znanstvenih profila objasne pristupi istraživanju središnjih tema zastupljenih u časopisu – migracija i etničnosti – te analiziraju njihovi različiti aspekti i povezanost, ispitaju učinci na grupnu i individualnu identifikaciju te razmotre demografske promjene koje nastaju kao rezultat migracijskih procesa ili općenito odražavaju kompleksne etničke odnose, a poglavito one na prostorima jugoistočne Europe.
(IMIN)

Program