Međimurska popevka, odlukom Ministarstva kulture, uvrštena je u Registar kulturnih dobara Ministarstva kulture RH, te postala zaštićeno nematerijalno kulturno dobro. Najstariji pronađeni tekstualni zapisi međimurskih tradicijskih pjesama datiraju čak iz kraja 16. stoljeća

Međimurska popevka, odlukom Ministarstva kulture, uvrštena je u Registar kulturnih dobara Ministarstva kulture RH, te postala zaštićeno nematerijalno kulturno dobro. Najstariji pronađeni tekstualni zapisi međimurskih tradicijskih pjesama datiraju čak iz kraja 16. stoljeća.
Međimurska popevka neizostavan je dio današnje tradicijske kulture Međimurske županije te omiljen i prepoznatljiv glazbeno-tradicijski znak hrvatskog identiteta, koja pozornost privlači i izvan državnih granica. Međimurska popevka sastoji se od stihova koji se pjevaju na melodiju (vižu), oblikujući pjesmu (pesem).
Prema starosti stihova i prema metričkoj strukturi melodije, napjevi se mogu grupirati u starije (mitske tematike, pjevane uz kolo, ispjevane u mješovitoj mjeri i u tzv. prirodnim ljestvicama) i u novije napjeve (o stvarnim događajima i ličnostima, razgranate melodije i ujednačene metričke strukture), a po oblikovno-stilskom i motivsko-tematskim obilježjima na epske i lirske pjesme.
Najstariji pronađeni tekstualni zapisi međimurskih tradicijskih pjesama datiraju na kraj 16. st. (Mariborsko-prekomurskoj/Martjanskoj pjesmarici I.), melografirani u 17. stoljeće (Pavlinski zbornik, Drnjanska pjesmarica). Od 1995. godine do danas, između 66 međimurskih kulturno-umjetničkih udruga Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije okuplja pedesetak društava koja njeguju međimurske tradicijske napjeve. Zajedno s pojedinim glazbenicima, one se redovito predstavljaju na tradicijskim kulturno-glazbenim lokalnim, državnim i regionalnim manifestacijama, među kojima se ističu one županijske: Smotra hrvatske pučke popijevke iz Međimurja Međimurske popevke u Nedelišću (od 1971.), Smotra izvornog međimurskog folklora u Donjoj Dubravi (od 1974.), Smotra pjevačkih zborova i vokalnih skupina Međimurja (od 1999.), Smotra starih međimurskih narodnih i sakralnih pjesama Pjesmarica naših mamica u Ivanovcu (od 2005.), Smotra dječje međimurske popevke u Martinu na Muri (od 2008.) i druge.
Njegovanju i očuvanju tradicijskih međimurskih napjeva proteklih je desetljeća znatno pridonijela Smotra Međimurske popevke u Nedelišću, utemeljena 1971. i posvećena upravo tradicijskom pjevanju Međimurja. Oni su još uvijek živa glazbena tradicija i čimbenik društvenog povezivanja uz periodička neslužbena obiteljska i prijateljska okupljanja Međimurki i Međimuraca (rođendanska, imendanska, svadbena, proštenjarska, novogodišnja i radna – berba uroda, gradnja kuće…), doprinoseći istodobno i ugledu istaknutih glazbenih osobnosti (pjevačica i pjevača, solistica i solista, kantorica i kantora, zborovotkinja i zborovođa, glazbenih pedagoginja i pedagoga i sl.).

Više