U trinaestom broju časopisa Korijeni objavljeni su i članci vezani uz djelatnosti Matice. Čitatelji u Sloveniji, uz ostalo, mogli su više doznati o 22. Forumu hrvatskih manjina, Kulturnim i jezičnim programima za Y generaciju te drugom Hrvatskom iseljeničkom kongresu i likovnom natječaju Glagoljica u dječjem oku i srcu, u čijoj je realizaciji – i medijskoj potpori – također sudjelovala Hrvatska matica iseljenika

U prošlogodišnjem trinaestom, prosinačkom broju časopisa Korijeni, čiji urednički kolegij čine: Ninoslav Kutnjak, Marijo Malkoć, Vesna Hrdlička Bergelj, Ivana Stipić Lah, Maja Milas, Renata Lugomer Pohajda i Đanino Kutnjak, i čije tiskanje financira JSKD-IRS, objavljena su i članci vezani uz djelatnosti Hrvatske matice iseljenika.

Časopis čine rubrike Događaji, Savez, Hrvatska manjina, Projekti i Hrvatski jezik. Čitatelji u Sloveniji, uz ostalo, mogli su više doznati o 22. Forumu hrvatskih manjina, održanom u Matici 4. studenoga prošle godine, i Kulturnim i jezičnim programima za Y generaciju iz pera Vesne Kukavice, rukovoditeljice Odjela za nakladništvo i dugogodišnje urednice Hrvatskoga iseljeničkog zbornika i inih publikacija Hrvatske matice iseljenika.

Predsjednik SHDS-a Đanino Kutnjak, između ostaloga, piše : „ Savez hrvatskih društava u Sloveniji je krovna organizacija koja okuplja hrvatska društva iz cijele Slovenije. Savez je toliko uspješan koliko su uspješna društva u okviru saveza. Svako društvo ima svoj godišnji plan rada, način financiranja, dobnu strukturu članstva, veće ili manje ambicije, način promocije hrvatske kulture u Sloveniji, povezivanje s matičnom domovinom. Odgovornost za izvršavanje plana rada u pojedinom društvu snose Izvršni odbori i predsjednici društava. Svi predsjednici društava čine Predsjedništvo Saveza, zajedno donose prijedlog rada Saveza, odgovorni su za njegov rad i provode zajedničke strategije Saveza u svojim društvima. (….)

Dobivanje projekata je veliki pozitivni pomak, iako nismo priznata manjina, jer projekt donosi financijsku stabilnost, velike aktivnosti društva i integraciju u lokalnu zajednicu. Društva koja ih provode su na kušnji sposobnosti njihova organizacijskog izvođenja. Da bismo se mogli baviti svojim osnovnim poslanstvom – očuvanjem hrvatske kulture, tradicije, jezika moramo odgovoriti modernim zahtjevima organizacije Europske unije. Naša odgovornost je osigurati opstanak hrvatske zajednice u Sloveniji, stvoriti uvjete za okupljanje članova u hrvatskim domovima i mladim članovima, našoj djeci omogućiti učenje hrvatskoga jezika i to da sami kreiraju vlastite aktivnosti.“

Uz spomenuto, časopis donosi i intervju s državnim tajnikom Zvonkom Milasom koji predstavlja rad Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, te napise o drugom Hrvatskom iseljeničkom kongresu i likovnom natječaju Glagoljica u dječjem oku i srcu, u čijoj je realizaciji – i medijskoj potpori – također sudjelovala Hrvatska matica iseljenika.

Tekst: Diana Šimurina- Šoufek